• LITERATURA:

  Hinduismus:

  Bondy, E.:                  Indická filosofie; Vokno, Praha 1991

  Demjančuková, D.:      Dějiny a teorie náboženství. ZČU, Plzeň 1995

  Jordán, M.:                Tajemný svět Asie. Praha 2000

  Rolland, R.:                Mystický a činný život Indie. Eminent, Praha 1928

                                   Světlo upanišad; Santal, Liberec 1998

  Thákur, R.:                 Sádhaná; Vyšehrad, Praha 1999

                                   Naplnění života; Eugenika, Bratislava 1997

  Waterstone, R.:          Duchovní svět Indie; Knižní klub/ Práh, Praha 1996

  Zbavitel, D.,(překlad):   Upanišady. DharmaGaia, Praha 2004.

                                    Otazníky starověké Indie; Lidové noviny, Oraha 1997

                                    Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti; Dharma Gaia,

                                     Praha 1993

  Zbavitel,D., Merhautová, E. Filipský, J., Knížková, H.: Bohové s lotosovýma očima;Vyšehrad, Praha 1997

  Zbavitel, D. a kol.: Moudrost a umění starých Indů; Odeon, Praha 1971

   

  Buddhismus:

  Carriére, J.C., Tändzin Gjamccho (14.dalajláma): Síla buddhismu, Mladá fronta, Praha 1996

  Dalajláma, 14.: Úvod do buddhismu; Radost, Praha 1990

                         Přirozenost Buddhy; Aquamarin, Praha 1996

                         O Tibetu a tibetském buddhismu. Panorama, Praha 1992

  Fišer, Z.:          Buddha; Orbis, Praha 1968

  Lesný, V.:        Buddhismus; Votobia, Olomouc 1996

  Nárada Mahá Théra: Buddha a jeho učení; Votobia, Olomouc 1998

  Nyánatiloka:     Slovo Buddhovo; Stratos, Praha 1993

  Procházka, L.:  Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzenského učení, Plzeň 1939

  Snelling, J.:        Buddhismus; Ikar,Praha 2000

   

  Taoismus a konfucianismus, čínské myšlení:

  Bondy, E.:          Čínská filosofie; Vokno, Praha 1993

  Brook, T.:           Čtvero ročních dob dynastie Ming. Vyšehrad, Praha 2003

  Cheng, A.:          Dějiny čínského myšlení. DharmaGaia, Praha 2006.

  Chuej – Neng:     Tribunová sútra Šestého patriarchy. Odeon, Praha 1988

  Kamenarovič, I.P.:  Klasická Čína; NLN, Praha 2001

  Král, O.:             Čínská filosofie. Pohled z dějin. Maxima, Lásenice 2005

  Tao – výbor z klasických taoistických spisů; CAD Press, Bratislava 1994

  Konfucius:            Hovory; CAD Press, Bratislava 1994

  Lao – c´ :             Tao te ťing; Dharma Gaia, Praha 1997

  Needham, J.: History of Scientific Thought in China. Cambridge 1962

  Palát, A., Průšek J.: Středověká Čína. DharmaGaia, Praha 2001

  Liu Sie:              Duch básnictví řezaný do draků; Brody, Praha 2000

  Zhang Longxi:  The Tao and the Logos. Literary Hermeneutics, East and West. Duke University Press, Durham, London 1992.

    

  Japonsko:

  Boháčková, L Winkelhöferová, V.: Vějíř a meč. Panorama, Praha 1987

  Diamantová sútra. Argo, Praha 1995

  Herrigel, E.: Zen. Votobia, Olomouc 1996

  Suzuki, S.: Zenová mysl, mysl začátečníka. Pragma, Praha 1994

  Watts, A.W.: Cesta zenu. Votobia, Olomouc 1995

  Self enrolment
 • LITERATURA:

  ANZENBACHER, A., Úvod do etiky, Zvon, Praha: 1994.

  FLETCHER, J., Situační etika, Kalich, Praha: 2009.

  LENCZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova, metodický materiál 1.
  Praha: Luxpress, 2000.

  LENCZ, L., IVANOVÁ, E. Etická výchova, metodický materiál 3.
  Praha: Luxpress, 2003.

  LENCZ, L. a kol.  Etická výchova, metodický materiál 2. Praha: Luxpress, 2005.

  MORAVEC, V. Etika a česká média (vyšlo ve sborníku 10 let v českých médiích, Portál, Praha 2005).

  NOVÁKOVÁ, M. a kol. Učíme etickou výchovu. Praha: Luxpress, 2006.

  THOMPSON, M. Přehled etiky, Portál, Praha: 2004.

  VACEK, P.  Rozvoj morálního vědomí žáků. Metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008. 

  Self enrolment
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Today Monday, 30 January 30 31