• LITERATURA A ZDROJE:

  viz materiály a odkazy

  JIRSOVÁ, J. Možnost financování projektů a čerpání finanční ze strukturálních fondů: In sborník příspěvků z projektu: Zjištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv.společensky nepřizpůsobené. Ostravská univerzita: Ostrava, 2007. s. 338-339.

  www.socialniprace.cz

  www.mpsv.cz

  www.msmt.cz

  www.esfcr.cz

  www.neziskovky.cz

  Self enrolment
 • LITERATURA:

  BAKALÁŘ, Eduard. Psychohry: moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-0079-6.

  BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada Publishing, 2012, 192 s. ISBN 978-80-247-3780-5.

  HERZOG, Rupert. Násilí není řešení. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 120 s. ISBN 978-80-7238-850-9.

  KOMÁRKOVÁ, Růžena. – SLAMĚNÍK, Ivan. - VÝROST, Jozef. Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálněpsychologický výcvik. 1.vydání. Praha: Grada publishing, 2005, 224 s. ISBN 80-247-0180-4

  PRAŠKO, Ján. – PRAŠKOVÁ, Hana. Asertivitou proti stresu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 280 s. ISBN 978-80-247-1697-8.

  ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 195 s. ISBN 978-80-247-2624-3.

  ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize: Psychologický a sociologický fenomén. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, 132 s. ISBN 978-80-247-6187-9.

  VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 1.vyd. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-696-9.

  VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009, 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.

  VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 176 s. ISBN 978-80-7367-429-8.

  Self enrolment
 • LITERATURA:

  BÉREŠ, M. Jak manipulovat s lidmi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 128 s. ISBN 978-80-251-1840-5.

  ČERNÝ, V. Řeč těla. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 264 s. ISBN 978-80-251-1658-6.

  KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 235 s.

  LANGER, Antonín. Úspěch veřejné promluvy. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1993, 102 s. ISBN 80-7168-063-X.

  PRAŠKO, J. – PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1697-8.

  ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. Rétorika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3031-8.

  ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety.1.vydání. Praha: Mladá fronta, 2005, 164 s. ISBN 80-204-1333-2.

  ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-2965-7.

  TINKOVÁ, E. Rétorika aneb Řeč jako nástroj. 1. vyd. Prostějov: Computer Média, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7402-074-2.

  VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 176 s. ISBN 80-7178-812-0

  VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.

  Self enrolment
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Today Monday, 30 January 30 31