Sub-categories
Besedy a přednášky
Seminář VŠERS
Cizí jazyk v sociální praxi
Úvod do veřejné správy
Financování neziskového sektoru
Speciální pedagogika
Pedagogika a sociální pedagogika
Vybrané sociální problémy
Seminář k odborné praxi a supervizi
Seminář k absolventské práci
Management v sociální práci
Ruský jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk
Sociální politika
Metody sociální práce
Písemná komunikace v sociální síti
Úvod do ekonomie
Veřejná správa a finance
Orientace v sociální síti
Sociální komunikace
Filosofie a etika
Právo
Sociologie
Psychologie
Zdravotní nauka
Odborná praxe
Aplikovaná výpočetní technika
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
Today Monday, 27 June 27 28 29 30