Vzorový příklad pro kurz
(Vzorový příklad pro kurz)

Kategorie kurzů = název předmětu

Kurz = téma (zde se mohou žáci zapisovat na jednotlivé tématické celky)

Např. by zde mohl být název tématického celku - server 2008

Zde se zapíšete do kurzu s rolí "učitel" můžete zde i vytvářet cvičně další úlohy...