2. Ústní komunikace v sociální praxi
(2. Ústní komunikace v soc. praxi)

komunikace v sociálním, zdravotním a vzdělávacím zařízení, komunikace s klienty a partnery, poradenství