8. Integrace klientů do společnosti
(8. Integrace klientů do společnosti)

poradenství, navazování kontaktů s úřady a sociálními a vzdělávacími zařízeními