6. Orientace v oblasti sociální práce
(6. Orientace v oblasti sociální práce)

práce s různými sociálními skupinami a zařízeními