5. Orientace v dokumentaci klientů
(5. Dokumentace klientů)

orientace ve zprávách o péči, nařízení ch a opatřeních, odborná administrativa