4. Písemná komunikace v sociální praxi
(4. Písemná komunikace)

vyplňování dotazníků a formulářů, korespondence