Verbální a neverbální komunikace
(Verbální a neverbální komunikace)

LITERATURA:

BÉREŠ, M. Jak manipulovat s lidmi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 128 s. ISBN 978-80-251-1840-5.

ČERNÝ, V. Řeč těla. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 264 s. ISBN 978-80-251-1658-6.

KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 235 s.

LANGER, Antonín. Úspěch veřejné promluvy. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1993, 102 s. ISBN 80-7168-063-X.

PRAŠKO, J. – PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1697-8.

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. Rétorika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3031-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety.1.vydání. Praha: Mladá fronta, 2005, 164 s. ISBN 80-204-1333-2.

ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-2965-7.

TINKOVÁ, E. Rétorika aneb Řeč jako nástroj. 1. vyd. Prostějov: Computer Média, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7402-074-2.

VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 176 s. ISBN 80-7178-812-0

VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.