Krizová intervence
(Krizová intervence)

LITERATURA:

BAKALÁŘ, Eduard. Psychohry: moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-0079-6.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada Publishing, 2012, 192 s. ISBN 978-80-247-3780-5.

HERZOG, Rupert. Násilí není řešení. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 120 s. ISBN 978-80-7238-850-9.

KOMÁRKOVÁ, Růžena. – SLAMĚNÍK, Ivan. - VÝROST, Jozef. Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálněpsychologický výcvik. 1.vydání. Praha: Grada publishing, 2005, 224 s. ISBN 80-247-0180-4

PRAŠKO, Ján. – PRAŠKOVÁ, Hana. Asertivitou proti stresu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 280 s. ISBN 978-80-247-1697-8.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 195 s. ISBN 978-80-247-2624-3.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize: Psychologický a sociologický fenomén. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, 132 s. ISBN 978-80-247-6187-9.

VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 1.vyd. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-696-9.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009, 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.

VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 176 s. ISBN 978-80-7367-429-8.