Projekty, žádosti o granty
(Projekty, žádosti o granty)

LITERATURA A ZDROJE:

viz materiály a odkazy

JIRSOVÁ, J. Možnost financování projektů a čerpání finanční ze strukturálních fondů: In sborník příspěvků z projektu: Zjištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv.společensky nepřizpůsobené. Ostravská univerzita: Ostrava, 2007. s. 338-339.

www.socialniprace.cz

www.mpsv.cz

www.msmt.cz

www.esfcr.cz

www.neziskovky.cz