Etika
(Etika)

LITERATURA:

ANZENBACHER, A., Úvod do etiky, Zvon, Praha: 1994.

FLETCHER, J., Situační etika, Kalich, Praha: 2009.

LENCZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova, metodický materiál 1.
Praha: Luxpress, 2000.

LENCZ, L., IVANOVÁ, E. Etická výchova, metodický materiál 3.
Praha: Luxpress, 2003.

LENCZ, L. a kol.  Etická výchova, metodický materiál 2. Praha: Luxpress, 2005.

MORAVEC, V. Etika a česká média (vyšlo ve sborníku 10 let v českých médiích, Portál, Praha 2005).

NOVÁKOVÁ, M. a kol. Učíme etickou výchovu. Praha: Luxpress, 2006.

THOMPSON, M. Přehled etiky, Portál, Praha: 2004.

VACEK, P.  Rozvoj morálního vědomí žáků. Metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.