Obecná pedagogika
(Obecná pedagogika)

LITERATURA:

KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. 2. vyd. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2007. 151 s. ISBN 978-80-86723-38-9.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7367-047.

RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 1994. 264 s. ISBN 80-900035-8-3.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV, 1999. 293 s. ISBN 80-85866-33-1.